Конструкции на сгради със свободна и гъвкава планировка

Posted in професионални on 26/06/2010 by fhart

Конструкции на сгради със свободна и гъвкава планировка

проф. инж. Хаския Д. Нисимов

изд. Техника, София, 1967

Реклами

Стоманени конструкции – ръководство за проектиране

Posted in професионални on 13/06/2010 by fhart

Стоманени конструкции – ръководство за проектиране

УАСГ София   2003г.

Второ преработено издание под ръводството на проф. Венков

Л. Венков, Н. Драганов, Г. Даков, В.Митев, Ат. Лазаров, Г. Линков

Метални конструкции – елементи и съединения

Posted in професионални on 11/06/2010 by fhart

Метални конструкции – част 1 – Елементи и съединенния

проф. д-р. инж. Стоян Танев

ВВИСУ  „Л. Каравелов“ – 1999

Указания за проектиране на безгредови плочи

Posted in професионални on 11/06/2010 by fhart

Указания за проектиране на безгредови стоманобетонни плочи

Атанас Георгиев

Лекции по антисеизмично строителство – проф. Н. Игнатиев

Posted in професионални on 13/05/2010 by fhart

Лекции по антисеизмично строителство

проф. Н. Игнатиев

Липсват страници 130-139  (ако някои ги намери с удоволствие ще ги добавя)

благодарности за съдействието на antonito 😉

Стоманобетонни скелетни конструкции за многоетажни сгради

Posted in професионални on 20/04/2010 by fhart

Стоманобетонни скелетни конструкции за многоетажни сгради

з.д.т. проф. инж. Хаския Д. Нисимов

София, 1984

Държавно издателство „Техника“

!!! Качеството не е добро, но е четливо. Формата на учебника не беше удобен за скенер А4 и съм ги снимал с фотоапарат !!!

Проектиране на пътните настилки

Posted in професионални on 19/04/2010 by fhart

Проектиране на пътните настилки

доц. к.т.н. Тодор Й. Тодоров

Държавно издателство „Техника“

София 1976