Архив за юни, 2010

Конструкции на сгради със свободна и гъвкава планировка

Posted in професионални on 26/06/2010 by fhart

Конструкции на сгради със свободна и гъвкава планировка

проф. инж. Хаския Д. Нисимов

изд. Техника, София, 1967

Advertisements

Стоманени конструкции – ръководство за проектиране

Posted in професионални on 13/06/2010 by fhart

Стоманени конструкции – ръководство за проектиране

УАСГ София   2003г.

Второ преработено издание под ръводството на проф. Венков

Л. Венков, Н. Драганов, Г. Даков, В.Митев, Ат. Лазаров, Г. Линков

Метални конструкции – елементи и съединения

Posted in професионални on 11/06/2010 by fhart

Метални конструкции – част 1 – Елементи и съединенния

проф. д-р. инж. Стоян Танев

ВВИСУ  „Л. Каравелов“ – 1999

Указания за проектиране на безгредови плочи

Posted in професионални on 11/06/2010 by fhart

Указания за проектиране на безгредови стоманобетонни плочи

Атанас Георгиев