Тръбни стоманени профили – справочник

Posted in професионални on 13/10/2009 by fhart

Тръбни стоманени профили

Справочник – УАСГ, кат. Метални конструкции,

доц. д-р. инж. Димитър Василиев Даков

София – 2003

Advertisements

Строителни стандарти

Posted in професионални on 02/10/2009 by fhart

Описание на стандартите

BDS 8267-86

BDS 8265-74

BDS 8006-86

BDS 61-89

BDS 2.824-87

BDS 2.821-87

BDS 2.820-87

BDS 2.819-87

BDS 2.818-86

BDS 2.817-86

BDS 2.816-86

BDS 2.815-85

BDS 2.814-85

BDS 2.813-85

BDS 2.812-85

BDS 2.808-83

BDS 2.807-83

BDS 2.805-82

BDS 2.804-82

BDS 2.803-82

BDS 2.802-82

BDS 2.801-81

BDS 2.312-87

BDS 2.001-77

BDS 8270-89

Благодарности на инж. Илия Запрянов, г-ца Меги, и к-т инж. Биската  😉

Стоманобетонни гредостени

Posted in професионални on 05/08/2009 by fhart

Стоманобетонни гредостени

Изчисляване и конструиране

доц. к.т.н. Борислав Хр. Кръстев

ДИ  „Техника“,  София  1981

Еврокод 2 на български език

Posted in професионални on 23/07/2009 by fhart

EuroCodе 2

Илия Митев Илиев

Красимир Петков Петков

Алис Оханес Кирева

Лекции по земна механика и фундиране, проф. д-р инж. Т. Германов

Posted in професионални on 07/04/2009 by fhart

Земна механика и фундиране

Лекции за специалност строителство на сгради и съоръжения (ССС) 2004/2005

Проф. д-р инж. Трифон Германов

части:

fe-01found, fe-02sheet-wall, fe-03pile, fe-04well, fe-05soft, fe-06dynam, sm_00, sm-01, sm-02, sm-03, sm-04stress, sm-05strain, sm-06consol, sm-07ult, sm-08slope, sm-09earthpr

Забележка: за съжаление линковете от главния файл не работят като е качен по този начин. След download всичко би трябвало да е точно.

Съпротивление на материалите, проф. д-р инж. Върбан Д. Милков

Posted in професионални on 03/04/2009 by fhart

Съпротивление на материалите (част 1)

Съпротивление на материалите (част2)

проф. д-р инж. Върбан Д. Милков

(теория и задачи)

Второ коригирано и актуализирано издание, ТУ Варна 2008

Стоманобетон, проф. инж. Левчо Маноилов

Posted in професионални on 26/03/2009 by fhart

Истината…
Стоманобетон, проф. инж. Левчо Маноилов